ΕΑΠ – Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών

ΕΑΠ

Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών είναι ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Πάτρας, καθώς ιδρύθηκε το 1927 κι εκ τότε υπήρξε πρωτοπόρος σε σημαντικά αθλήματα. Η Ε.Α.Π. «γεννήθηκε» από την ίδια την κοινωνία, της οποίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο πέρασμα των χρόνων.

0