ΝΑΥΤΙΛΟΣ Προσχολική Αγωγή

Ένα παιδί σημαίνει μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
Την προσωπικότητα αυτή πρέπει να την πιστεψουμε, να την αναδείξουμε, να την αναπτύξουμε συνολικά.
Ο Ναυτίλος στηρίζει την προσωπική αξία του παιδιού, δημιουργώντας υγιείς σχέσεις επικοινωνίας και ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και των κλίσεων του.

0