ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ

Στόχος μας η υπεροχή σας! Πάθος μας η κατασκευή!
Η εταιρεία δραστηριοποιείται το 1989 στον τομέα της κατασκευής εξοπλισμού μαζικής εστίασης και εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ασφαλείας και είναι σχεδιασμένα ώστε να πληρούν όλες τις διεθνείς απαιτήσεις αρχών και προτύπων.

0