ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ – Η μνήμη μας, η γη μας, το ψωμί μας

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ

Ο σπόρος έπεσε το 1952. Από αυτόν φύτρωσε η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ σε μια ελληνική γη, που είχε ανάγκη γιά οράματα, δημιουργία, νέους προσανατολισμούς, σταθερότητα και συλλογική δράση. Σήμερα κατέχουν μια εξέχουσα θέση στους κορυφαίους της ελληνικής αλευροβιομηχανίας

0