ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ και βιολογικό τραπέζι

ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ο διατροφικός πολιτισμός και τα βιολογικά προϊόντα. Η φύση έχει όλες τις απαντήσεις και η γη με τη την δική της σοφία οδηγεί στην ισορροπία που αποτελεί ζητούμενο του σύγχρονου τρόπου ζωής και της σύγχρονης διατροφικής αλυσίδας.

1