IONIAN Shipping Agency

IONIAN Shipping Agency

Οι υπηρεσίες μας σε ρότα ανάπτυξης. Με συνέπεια, ασφάλεια και σύγχρονα μέσα, η εταιρεία διαχειρίζεται αξιόπιστα κάθε πτυχή των ναυτιλιακών πρακτόρευσεων στα λιμάνια των Πατρών, του Δρεπάνου, της Ελευσίνας, του Αιγίου, του Μεσολογγίου καθώς και σε άλλα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδος.

0