Ιανουάριος 2020

Η Emphasis Διαφημιστική στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της παρέχει εκτός των άλλων και εξειδικευμένες υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν το εταιρικό σχέδιο (λογότυπα και επωνυμίες), τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διαφήμιση, τη συσκευασία προϊόντων και τη σήμανση. Μία τέτοια

Ευχάριστα μας εξέπληξε η PANTONE επιλέγοντας ως χρώμα για το 2020 το κλασσικό μπλε (classic blue), το οποίο είναι έντονα… ελληνικό! Εδώ και είκοσι χρόνια οι χρωματικές προβλέψεις της Pantone είναι η κυρίαρχη αρχή για πλήθος εφαρμογών και βιομηχανιών. Η Emphasis Διαφημιστική ακολουθεί