Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε πόλεις αναμένεται να φτάσει το 60% ως το 2030, δημιουργώντας το 60%-80% των παγκόσμιων ετήσιων ενεργειακών αναγκών και αυξάνοντας τον αντίκτυπο λύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε πόλεις  προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση