∆ηµόσιες Σχέσεις

Το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε πόλεις αναμένεται να φτάσει το 60% ως το 2030, δημιουργώντας το 60%-80% των παγκόσμιων ετήσιων ενεργειακών αναγκών και αυξάνοντας τον αντίκτυπο λύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας σε πόλεις  προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση

H Emphasis Διαφημιστική στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για την υποστήριξη πρωτοποριακών projects και καινοτόμων εφαρμογών κοινής ωφέλειας συμμετείχε στην ανάδειξη και προώθηση του σύγχρονου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης ParkNet το οποίο ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία σε μεγάλους Δήμους με αξιόλογα