Με την… πιστοποίηση της QBS

QBS - emphasis

Η Emphasis Διαφημιστική στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της παρέχει εκτός των άλλων και εξειδικευμένες υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν το εταιρικό σχέδιο (λογότυπα και επωνυμίες), τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διαφήμιση, τη συσκευασία προϊόντων και τη σήμανση. Μία τέτοια συνεργασία ανέπτυξε με την εταιρεία QBS Services η οποία εμπιστεύτηκε την Emphasis Διαφημιστική για τη διαμόρφωση της εταιρικής της ταυτότητας, το σχεδιασμό του λογότυπου της, τον σχεδιασμό του έντυπου υλικού επικοινωνίας, τη μελέτη και το σχεδιασμό newsletter, καθώς και το σχεδιασμό του νέου της website.
H Quality Business Services – QBS ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συγκεκριμένων, ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης.
Με έδρα την πόλη της Πάτρας, η QBS παρέχει τις υπηρεσίες της σε ένα κλαδικά και γεωγραφικά διευρυμένο πελατολόγιο πανελλαδικής εμβέλειας, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και επιχειρηματικές οντότητες του εξωτερικού, οι οποίες έχουν επαγγελματικά συμφέροντα στην Ελλάδα.
Το μοντέλο της Quality Business Services, η ευελιξία της να εξυπηρετεί πελάτες άμεσα και ουσιαστικά, ανεξαρτήτως γεωγραφικής έδρας, καθώς και η συνεχής επιχειρησιακή της ετοιμότητα, βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο πολύτιμων συμβούλων – συνεργατών, τόσο ακαδημαϊκών όσο και έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών της αγοράς.
Κατά περίσταση και βάσει των απαιτήσεων κάθε έργου, ορίζεται ο ανεξάρτητος σύμβουλος, ή ομάδα συμβούλων, με την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία το στόχο που έχει οριστεί.
Η QBS είναι μια επιχείρηση παροχής ολοκληρωμένων επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
Οι δραστηριότητές της, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνουν το σύνολο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και σχεδίων προϊόντων. Το σκέλος των πιστοποιήσεων αφορά τις εσωτερικές επιθεωρήσεις διεργασιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Σημαντικές και χρήσιμες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις είναι και η εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία της επιχείρησης στο εξωτερικό, οργανώνοντας εμπορικές αποστολές με σκοπό τη δικτύωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένες επιχειρήσεις. Η QBS έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λίβανο, Μαλαισία, Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ, Κατάρ αλλά και σε άλλες χώρες όπου τα ελληνικά προϊόντα βρίσκουν γόνιμο έδαφος για την εμπορία τους.
Η Quality Business Services εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s Register Quality Assurance. Επίσης, έχει Αναγνωρισμένη Πρακτική Recognised Practice από το Institute of Consulting.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η βαρύτητα που δίνει η Quality Business Services στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που εδρεύουν σε επαρχιακές περιοχές, μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και διεκπεραιώσεων, μηδενίζοντας τις αποστάσεις, αξιοποιώντας το δίκτυο των συνεργατών της και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την προσβασιμότητα και αποτελεσματικότητα των έργων που της ανατίθενται.